Izsludināts atklāts konkurss uz valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu

Izsludināts atklāts konkurss uz valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu

Zemkopības ministrija ir izsludinājusi atklātu konkursu uz valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu. Ar amata prasībām pretendenti var iepazīties Zemkopības ministrijas mājaslapā: www.zm.gov.lv; Latvijas Melioratoru biedrības mājas lapā: www.lmb-melio.lv, Pārresoru koordinācijas centra mājas lapā: www.valstskapitals.gov.lv, kā arī izdevuma “Latvijas Vēstnesis” mājas lapā: www.vestnesis.lv.

 

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 2018.gada 10.oktobrim. To var izdarīt personiski Zemkopības ministrijas Personāla nodaļā (408.kabinetā) vai arī nosūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@zm.gov.lv.

 

Pretendentu atlase notiks vairākās kārtās. Savukārt pretendenti, kuri atbildīs šim amatam izvirzītajām pamatprasībām (atbilstoša izglītība un darba pieredze), tiks aicināti uz atlases otro kārtu un viņiem rakstveidā būs jāiesniedz savs redzējums par valsts SIA “Meliorprojekts” attīstību.

 

Valsts SIA “Meliorprojekts” izstrādā lauksaimniecības, meža un apdzīvotu vietu zemes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvprojektus, aprēķina hidroloģiskos un hidrauliskos rādītājus, sagatavo ūdens objektu ekspluatācijas noteikumus un būvju būvnormatīvus,  kā arī pilda citas darbības. Uzņēmums ir vienīgais nozares specializētais projektēšanas uzņēmums Latvijā, tas ir izstrādājis daudzus nozīmīgus  būvprojektus, piemēram, Lubāna ezera hidromezglu un aizsargdambja rekonstrukcijai, Jēkabpils, Pļaviņu, Jelgavas, Ādažu un Carnikavas aizsardzībai no applūšanas, Daugavas HES ūdenskrātāvju krastu nostiprināšanai  u.c.
_____________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece 
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 67027070

 

  • Publicēts:
    27.09.2018