Izstrādāts rīcības plāns akūto ozolu kalšanas slimības izplatības ierobežošanai

Decembra nogalē Zemkopības ministrijā norisinājās sanāksme un diskusija, kurā piedalījās Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD), Valsts meža dienesta (VMD) un sabiedrības “Latvijas valsts meži” speciālisti, Latvijas mežzinātnes institūta “Silava” zinātnieki un Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvji, lai kopīgi izvērtētu situāciju un lemtu par turpmāko rīcību saistībā ar Latvijā pirmo reizi konstatēto bīstamo ozolu slimību - akūto ozolu kalšanu (Acute oak decline). 

 

Slimību Talsu pauguraines dabas parka teritorijā noņemtajos paraugos konstatēja VAAD eksperti pēc Valsts meža dienesta informācijas par kalstošiem ozoliem šajā parkā. Slimība īpaši izplatīta Lielbritānijā, kur patlaban notiek intensīva tās pētīšana. 

 

VAAD Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vadītāja Gunita Bokuma diskusijā sniedza pamatinformāciju par konstatēto ozolu slimību un jau paveikto tās izpētē. VAAD eksperti jau uzsākuši sadarbību ar britu zinātniekiem. Savukārt VMD un Meža pētīšanas stacijas darbinieki informēja par konstatētajiem slimajiem ozoliem Latvijas teritorijā. 

 

Pēc diskusijas sanāksmes dalībnieki izstrādāja turpmāko rīcības plānu. Plānots, ka tiks sagatavots informatīvais materiāls un meža īpašnieku apsekošanas anketa, lai informētu sabiedrību un apzinātu slimības izplatību. Tiks rīkota VAAD speciālistu apmācības paraugu noņemšanai no slimajiem ozoliem un tālākai to testēšanai, kā arī ierīkots izpētes parauglaukums. Eksperti arī sagatavos rekomendācijas slimības ierobežošanai un apkarošanai. 

 

Pašlaik pieejamo informāciju par ozolu kalšanas slimību var izlasīt VAAD tīmekļvietnē (Latvijā pirmo reizi konstatēta baktērija, kas izraisa akūto ozolu kalšanu) un VMD tīmekļvietnē (Latvijā konstatēta jauna ozolu slimība). Ja ievērojat ozolus ar informācijā minētajām pazīmēm, lūgums informēt VMD inženierus meža aizsardzības jautājumos Oskaru Zaļkalnu (tālrunis 26188968, e-pasts oskars.zalkalns@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv) vai Vasiliju Kolaču (tālrunis 29441040, e-pasts vasilijs.kolacs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv). 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Vietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    28.12.2017