Lauksaimniekiem piešķir papildu finansējumu tirgus veicināšanas pasākumiem un apdrošināšanas polišu iegādei

Otrdien, 1. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai. Izmaiņas noteikumos paredz piešķirt papildu finansējumu tirgus veicināšanas pasākumiem 10 000 eiro apmērā un apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai 437 541 eiro apmērā.

 

Ņemot vērā uzņēmēju aktivitāti jaunu tirgu meklēšanā savas produkcijas noietam, ir nepieciešams papildu finansējums atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs, tāpēc par 10 000 eiro tiek palielināts finansējums tirgus veicināšanas pasākumu atbalstam. Tirgus veicināšanas pasākuma ietvaros atbalsts tiek piešķirts Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs.

 

Tāpat pēc lauksaimnieku negatīvās pieredzes 2014. gada sākumā un pavasarī, kad ilgstoša kailsala dēļ izsala ievērojamas ziemāju sējumu platības, ir ievērojami palielinājusies lauksaimnieku interese par apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanu savu ražošanas risku mazināšanai. Noteikumos ir paredzēts valsts atbalsts, kas sedz 50 procentu no apdrošināšanas polises kopējām izmaksām. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas, šogad atbalsta pasākumā „Apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” piešķirtais finansējums ir jau pilnībā apgūts, kā arī ir iesniegti papildu iesniegumi. Lai šajā atbalsta pasākumā nebūtu jāpiemēro proporcionālais samazinājums, izmaiņas noteikumos paredz palielināt finansējumu par 437 541 eiro.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    01.09.2015