Mainītas lauksaimniecības un zivsaimniecības "de minimis" atbalsta saņemšanas un piešķiršanas veidlapas

Lai varētu precīzi piemērot Komisijas regulu par de minimis atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, valdība otrdien, 29.septembrī, apstiprināja jaunu šī atbalsta piešķiršanas kārtību.

 

Jaunie noteikumi veidoti uz pašlaik spēkā esošo noteikumu bāzes, papildinot iesnieguma veidlapu de minimis atbalsta saņemšanai, ko aizpilda atbalsta saņēmējs, gan uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai, ko aizpilda iestāde, kas piešķir atbalstu. Turpmāk de minimis atbalsta saņēmējam iesniegumā būs jānorāda informācija par atbalsta pretendenta atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai un informācija par kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu un plānoto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī, kā arī jāsniedz informācija par saņemto citu atbalstu, ja plānots to kumulēt ar tām pašām attiecināmajām izmaksām. Šī informācija nepieciešama, lai nodrošinātu pilnvērtīgu de minimis atbalsta uzskaiti atbalsta kumulācijas gadījumos. 

 

Noteikumi "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē" un "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 
______________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv

  • Publicēts:
    29.09.2015