Noslēgušies rekonstrukcijas darbi valsts nozīmes ūdensnotekā Ošā

Piesaistot valsts un ES finansējumu, 2015.gada septembrī noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Valsts nozīmes ūdensnotekas Oša rekonstrukcija Līvānu novada Rožupes un Rudzātu pagastos”, kura ietvaros vairākās kārtās pārbūvēta Ošas gultne 38,9 kilometru garumā, un trīs kilometru garumā pārbūvēta arī Dubnas upes gultne.

 

Oša Līvānu novadā ir ļoti nozīmīga ūdensnoteka, kas nodrošina ūdeņu aizvadīšanu no 638,2 kvadrātkilometru liela sateces baseina, kurā ietilpst vairāk nekā 27 000 tūkstoši hektāru meliorētas zemes (t.sk. 17 000 hektāru lauksaimniecības zemes un 10 000 hektāru meža zemes) un dažādas infrastruktūras būves. Valsts nozīmes ūdensnotekas Ošas regulēšanas darbi tika veikti no 1957. līdz 1964. gadam. Arī Ošā ietekošās valsts nozīmes ūdensnotekas – Sauna, Ivaisis, Zvergža un Lecija - tika regulētas aptuveni 85 procentos no to kopējā garuma. 

 

Pagājušā gadsimta 80. un 90. gados Ošā ilgstoši neveica ekspluatācijas un uzturēšanas darbus, ūdensnotekas krasti un gultne aizauga krūmiem un mežu, upē aktīvi darbojās bebri. Rezultātā veidojās piesērējums, kas samazināja gultnes šķērsgriezumu, un upe regulāri izgāja no krastiem, appludinot piegulošās teritorijas.

 

Ap 2000. gadu Līvānu novada zemes īpašnieki regulāri sūdzējās par applūstošām platībām pie Ošas, un 2004. gadā tika pieņemts lēmums par Ošas rekonstrukcijas uzsākšanu. Ošas atjaunošanas darbus Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) sāka 2008. gadā. Šajā laikā arī aktivizējās vides aizsardzības kustība, bieži veidojās pretēji viedokļi par ūdensnotekas sakārtošanas nepieciešamību. Lai saskaņotu viedokļus par Ošas atjaunošanu, ZMNĪ kopā ar pašvaldību un vides organizāciju pārstāvjiem organizēja sabiedriskās apspriešanas, starpinstitūciju sanāksmes un tikšanās ar zemes īpašniekiem.
___________________________    
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    28.09.2015