Precizētas prasības mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijai, tirdzniecībai un uzraudzībai

Lai noteiktu mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību, valdība otrdien, 1.septembrī, apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus. 

 

Līdz šim spēkā esošie noteikumi noteica prasības mēslošanas līdzekļu identifikācijai, reģistrācijai, tirdzniecībai, uzraudzībai un kontrolei. Jaunie noteikumi ir papildināti ar prasībām substrātu identifikācijai, reģistrācijai, tirdzniecībai un uzraudzībai.

 

Lai varētu īstenot savstarpējās atzīšanas principu starp Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un Turciju, noteikumi nosaka Latvijā ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošanas un dokumentu iesniegšanas kārtību, nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, uzraudzības, kontroles un uzskaites kārtību.

 
 
Ja kādā no iepriekš minētajām valstīm likumīgi tirgotam mēslošanas līdzeklim vai substrātam ir noteiktas lielākas maksimālās nevēlamo piemaisījumu novirzes nekā Latvijā un ja tās ir pārsniegtas, tad VAAD varēs aizliegt mēslošanas līdzekļu vai substrātu tirdzniecību. 

 

Noteikumi paredz arī citus precizējumus, kā, piemēram, kādā veidā mēslošanas līdzekļu un substrātu etiķetē norādāms reģistrācijas apliecības un atļaujas numurs un kā lietojama norāde “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”.

 

Jaunie “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” aizstās līdzšinējos Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumus Nr.530 “Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” un stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā


______________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv

  • Publicēts:
    01.09.2015