Sniegs atbalstu mencu zvejas kuģu darbības pārtraukšanai

Tā kā mencu zvejojošo zvejas kuģu nozvejas jauda jūtami pārsniedz Baltijas jūrā pieejamos kritiski mazos mencu krājumus, apdraudot mencu krājumu ilgtspēju un arī nenodrošinot tīklu zvejas kuģu darbības rentabilitāti, valdība otrdien, 29.septembrī, apstiprināja noteikumus atbalstam mencu zvejas pārtraukšanai. 

 

Atbalsta pasākums attiecināms tikai uz tīklu zvejas kuģiem, ar kuriem Baltijas jūrā aiz piekrastes zonas zvejo mencu, kā arī attiecīgo zvejas kuģu apkalpi. Plānotais no Latvijas zvejas flotes izņemamais tīklu zvejas kuģu skaits nav vairāk par pieciem tīklu zvejas kuģiem ar kopējo bruto tilpību, kas nepārsniedz 457 GT, un kopējo dzinēju jaudu, kas nepārsniedz 970 kW.

 

Pasākumā atbalstu varēs saņemt zvejas kuģu īpašnieki par zvejas kuģu sadalīšanu, tostarp sagriešanu metāllūžņos, bet zvejnieki, kuri strādājuši uz šiem zvejas kuģiem,- finansiālu kompensāciju par darba zaudēšanu.

 

Publiskā atbalsta intensitāte pasākumā ir 100%, no kuriem puse ir Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējums un otra puse – Latvijas valsts līdzfinansējums.

 

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 
______________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    29.09.2015