Uzlabos situāciju meža ugunsdzēsības jomā

Otrdien, 1. septembrī, valdība iepazinās ar Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto konceptuālo ziņojumu par Valsts meža dienesta (VMD) nodrošinājumu meža ugunsdzēsības funkcijas pildīšanai, kā arī atbalstīja ZM piedāvāto risinājumu esošās situācijas uzlabošanai.

 

Ziņojumā norādīts, ka meža ugunsapsardzības materiāli tehniskā bāze, īpaši transports, ir nolietojusies un ik gadu veido palielinātas izmaksas šīs bāzes uzturēšanai funkcionālā kārtībā. Lai nodrošinātu un attīstītu VMD meža ugunsapsardzības funkciju, 2016. gadā nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta 4 200 796 eiro apmērā darbinieku atlīdzībai, inventāram un funkcijas izpildei piemērota transportlīdzekļu parka attīstībai. Tādējādi VMD tiks dota iespēja pilnā mērā pildīt funkciju, kas stiprinās valsts iekšējo drošību, neapdraudēs vietējos iedzīvotājus, nekavēs nozares ekonomisko attīstību un ļaus saglabāt bioloģisko daudzveidību.

 

2014. gadā kopā likvidēti 698 meža ugunsgrēki 591 ha platībā, kas pārsniedz iepriekšējo gadu rādītājus. Līdz 2015. gada 30. jūnijam jau izcēlušies un likvidēti 379 meža ugunsgrēki ar kopējo uguns skarto platību 428,3 ha. Īpaši jāizceļ meža ugunsgrēki, kuri militāro mācību intensitātes pieauguma dēļ izcēlušies Ādažu militārajā mācību poligonā. Šie meža ugunsgrēki rada būtiskus papildus izdevumus un slogu VMD. 2014. gadā 16% no kopējās uguns skartās meža platības bija reģistrētas tieši Ādažu militārā mācību poligona teritorijā, savukārt 2015. gada pirmajā pusgadā tie jau ir 42% no kopējās uguns skartās meža platības.

 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) konceptuālo ziņojumu „Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai” pieejama MK mājaslapā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    01.09.2015