Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Latvijas lauksaimnieku būtisko interešu ievērošana būs atkarīga no ES dalībvalstu solidaritātes

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Latvijas lauksaimnieku būtisko interešu ievērošana būs atkarīga no ES dalībvalstu solidaritātes

Šodien, 25. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē tikās ar ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hoganu, lai pārrunātu Latvijas galvenās intereses par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020. gada. Ministrs informēja komisāru par problēmām Latvijas lauksaimniekiem, ko izraisījis ilgstošais sausums, un lūdza sniegt finansiālo atbalstu lauksaimniekiem šajā ārkārtas situācijā.

 

Tikšanās notika pēc zemkopības ministra iniciatīvas, lai divpusējās sarunās komisāram izklāstītu Latvijai būtiskākos četrus jautājumus saistībā ar KLP pēc 2020. gada: 1. tiešo maksājumu izlīdzināšanu; 2. nepieciešamību saglabāt lauku attīstības finansējumu Latvijai, nepiemērojot samazinājumu; 3. vides un klimata prasības – lai visiem ES lauksaimniekiem būtu iespēja tās pildīt proporcionāli saņemtajam tiešo maksājumu līmenim; 4. par maksājumu samazinājumu jeb griestiem.

 

Jau ziņots, ka Latvijai nav pieņemams Eiropas Komisijas (EK) ierosinājums par 15 procentiem samazināt lauku attīstībai paredzēto finansējumu nākamajā plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam, jo tas kavēs lauku attīstību Latvijā un ierobežos iespējas samazināt atšķirības starp Latvijas un citu dalībvalstu reģionu attīstības līmeni. “Lauku attīstības finansējuma samazinājumu 15 procentu apmērā nedrīkst piemērot Latvijai un trim citām dalībvalstīm, kurām vidējais lauku attīstības un tiešmaksājumu atbalsta līmenis nesasniegs 90 procentus no ES vidējā lauku attīstības un tiešmaksājumu līmeņa un kurām finansējums lauku attīstībai jau tika samazināts arī 2014.-2020. gadu periodam. Tāpēc lauku attīstībai paredzētā finansējuma nesamazināšana būtu solis godīgas konkurences nodrošināšanā dalībvalstu lauksaimnieku un lauku uzņēmēju  starpā,” pēc tikšanās ar komisāru teica zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Runājot par EK jauno priekšlikumu, kas prasīs no lauksaimniekiem lielāku ieguldījumu, izpildot pastiprinātās vides un klimata prasības, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs norādīja, ka šo nosacījumu izpildei un sniegtajam ieguldījumam ir jābūt proporcionālam saņemtajiem tiešajiem maksājumiem. Pie atšķirīga tiešmaksājumu līmeņa valstu starpā nav atbalstāms vienāds vides prasības izpildes apjoms visu valstu lauksaimniekiem.

 

Attiecībā uz EK priekšlikumu ierobežot tiešo maksājumu apmēru saimniecībām, kas tiešmaksājumos saņem vairāk nekā 60 000 eiro gadā, ministrs informēja komisāru par Saeimas ES lietu komisijā apstiprināto Latvijas pozīciju – Latvija kopumā atbalsta maksājumu griestu ieviešanu, bet nevar atbalstīt piedāvātos samazinājumu līmeņus (sliekšņus).

 

No komisāra tika saņemts izpratnes apliecinājums un gatavība konstruktīvi iesaistīties ministra izklāstīto Latvijai būtisko jautājumu izvērtēšanā, vienlaikus norādot, ka jautājumi, kas ir saistīti ar finansējuma piešķīrumiem, ir tieši atkarīgi no ES dalībvalstu vadītāju vienošanās par daudzgadu budžetu.

 

Tikšanās laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs komisāru Filu Hoganu informēja, ka kopš aprīļa beigām ir nepieredzēts un Latvijai neraksturīgs sausums un karstums, kas ir radījis neatgriezeniskas un nopietnas sekas visām lauksaimniecības nozarēm, negatīvi ietekmējot kultūraugu dīgšanu un attīstību, un ir skaidrs, ka sausuma dēļ šogad ļoti būtiski ir samazinājusies graudaugu, dārzeņu un lopbarības un citu kultūraugu ražas. Tas dramatiski ietekmēs saimniecību ieņēmumus un spēju segt saimniekošanas izdevumus un citas saistības.

 

Sarunas nobeigumā Jānis Dūklavs pauda stingru nostāju, ka nepieciešams ES finansiāls atbalsts palīdzības sniegšanai lauksaimniekiem. 
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    25.07.2018