Lauksaimniecības un pārtikas preču ārējās tirdzniecības un cenu analīze

Materiālā iekļauta informācija par Latvijas pārtikas un lauksaimniecības produktu eksporta īpatsvaru kopējā Latvijas eksportā, nozīmīgākajām tirdzniecības valstīm un produktiem.