Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

Pozīcija par Iniciatīvu pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanai

 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2017. gada 17. novembrim

 

Pozīcijas sagatavotāja: Lelde Celmiņa, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente, Lelde.Celmina@zm.gov.lv; t. 67027361

 

Dokuments (Ietekmes novērtējums) pieejams: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471_lv

 

Sabiedriskās aptaujas anketa: https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_lv#questionnaire