Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība

2017. gada 13. novembrī Zemkopības ministrija uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” realizāciju.

 

Projekta mērķi:
1. Unificētu un centralizētu Zemkopības nozares inspekcijas procesu modeļa izstrāde, to efektivitātes palielināšanai;
2. Zemkopības nozares iestāžu pakalpojumu sniegšanas efektivitātes uzlabošana;
3. Administratīvā sloga samazināšana zemkopības nozares pakalpojumu sniegšanas un inspekciju ietvaros;
4. Zemkopības nozares IKT atbalsta efektivitātes un kvalitātes uzlabošana.

Projekta ietvaros tiks uzlaboti procesi Zemkopības ministrijā un 6 padotības iestādēs.

 

Projekta kopējās izmaksas: 5 000 000 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas: 5 000 000 EUR
ERAF finansējums: 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 250 000 EUR
Valsts budžeta finansējums: 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 750 000 EUR

 

Projekta sadarbības partneri:
Lauku atbalsta dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts meža dienests, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

 

Projekta īstenošanas termiņš:
2017. gada 13. novembris – 2020. gada 13. maijs (30 mēneši).

 

Projekta realizācija

 

Noslēgtie līgumi: 

 

2017. gada 23. februāra līgums Nr. 2017/34 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošanā"
Piegādātājs: SIA “Corporate Consulting”
Līgumcena – 179 564 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis – sniegt nepieciešamo konsultatīvo atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt Projekta dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot VTUA, VAAD, LDC un LAD procesu un IT risinājumu pilnveides biznesa analīzi un tehnisko prasību specifikāciju izstrādi un Autoruzraudzību.
 
2017. gada 23. februāra līgums Nr. 2017/35 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošana"
Piegādātājs: SIA “Corportate Consulting”
Līgumcena – 277 816 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis – ZM ERAF projekta vadības atbalsts, projekta dokumentācijas sagatavošana, Centralizētas ZM nozares IKT atbalsta pilnveides arhitektūras un ieviešanas plāna izstrāde, Resora koplietošanas risinājumu biznesa analīzes un tehnisko prasību specifikāciju izstrāde un Autoruzraudzības projekta realizācijas gaitā pakalpojums.
 
2017. gada 16. oktobra līgums Nr. 2017/96 “Par projekta apraksta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība, 2. kārta” sagatavošanu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā (CFLA)”
Piegādātājs: SIA “Corporate Consulting”
Līgumcena – 11 616 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis - projekta apraksta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība, 2. kārta” sagatavošanu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā (CFLA).
 
2017. gada 16. marta līgums Nr. 2017/43 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošanā"
Piegādātājs: SIA “AA Projekts”
Līgumcena – 135 520 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis – sniegt nepieciešamo konsultatīvo atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt Projekta dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot Pārtikas un veterinārā dienesta procesu un IT risinājumu pilnveides biznesa analīzi un tehnisko prasību specifikāciju izstrādi un Autoruzraudzību.
 
2017. gada 23. februāra līgums Nr. 2017/36 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošanā
Piegādātājs: SIA “PricewaterhouseCoopers”
Līgumcena – 71 394,84 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis - sniegt nepieciešamo konsultatīvo atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt Projekta dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot Valsts meža dienesta procesu un IT risinājumu pilnveides biznesa analīzi un tehnisko prasību specifikāciju izstrādi un Autoruzraudzību.
 
2018. gada 3. jūlija līgums Nr. 2018/78 “Resora vienota E-pasta risinājuma ieviešana"
Piegādātājs: SIA “DPA”
Līgumcena – 68970 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis - ieviest vienotu e-pasta risinājumu Zemkopības ministrijas resorā uz Micrsoft Exchange 2016 bāzes.

 

 

Rīgā, 2018. gada 6. augustā