Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība

2017. gada 13. novembrī Zemkopības ministrija uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” realizāciju.

 

Projekta mērķi:
1. Unificētu un centralizētu Zemkopības nozares inspekcijas procesu modeļa izstrāde, to efektivitātes palielināšanai;
2. Zemkopības nozares iestāžu pakalpojumu sniegšanas efektivitātes uzlabošana;
3. Administratīvā sloga samazināšana zemkopības nozares pakalpojumu sniegšanas un inspekciju ietvaros;
4. Zemkopības nozares IKT atbalsta efektivitātes un kvalitātes uzlabošana.

Projekta ietvaros tiks uzlaboti procesi Zemkopības ministrijā un 6 padotības iestādēs.

 

Projekta kopējās izmaksas: 5 000 000 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas: 5 000 000 EUR
ERAF finansējums: 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 250 000 EUR
Valsts budžeta finansējums: 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 750 000 EUR

 

Projekta sadarbības partneri:
Lauku atbalsta dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts meža dienests, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

 

Projekta īstenošanas termiņš:
2017. gada 13. novembris – 2020. gada 13. maijs (30 mēneši).

 

 

 

 

Rīgā, 2017. gada 13. novembrī