Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām”  un tā anotācija.  

Publicēts: 01.04.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un...

Publicēts: 01.04.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts MK noteikumu projekts “Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un...

Publicēts: 25.03.2020