Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas...

Publicēts: 17.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas...

Publicēts: 17.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības,...

Publicēts: 17.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 685 “Prasības uztura bagātinātājiem”...

Publicēts: 16.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 „Noteikumi par veterināro zāļu...

Publicēts: 16.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Meliorācijas likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 16.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumos Nr. 744 “Noteikumi par koku un apaļo...

Publicēts: 14.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Saprašanās memorandu par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu...

Publicēts: 13.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 171 “Lauksaimniecības un pārstrādāto...

Publicēts: 09.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība" un tā anotācija.

Publicēts: 09.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām...

Publicēts: 18.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzītis Ministru kabineta noteikums „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr.493 „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas...

Publicēts: 18.06.2020