Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska...

Publicēts: 09.06.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 “Noteikumi par valsts nodevu par...

Publicēts: 26.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”” un tā anotācija.  

Publicēts: 26.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 „Kārtība, kādā piešķir valsts un...

Publicēts: 20.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5 „Lauksaimniecības dzīvnieku...

Publicēts: 19.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā...

Publicēts: 14.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 509 „Noteikumi par augu aizsardzības...

Publicēts: 13.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža...

Publicēts: 13.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 “Valsts meža zemes atsavināšanas...

Publicēts: 13.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumos Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas,...

Publicēts: 12.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par finanšu instrumentu īstenošanas kārtību lauku attīstībai” un tā anotācija.  

Publicēts: 30.04.2021