Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un...

Publicēts: 31.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu daļējai...

Publicēts: 31.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021

Publicēts: 31.03.2021
Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības...

Publicēts: 30.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” ...

Publicēts: 25.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 25.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 25.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr. 796 “Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku...

Publicēts: 24.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 24.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 96 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un...

Publicēts: 23.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 18.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un...

Publicēts: 11.03.2021