Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei” un tā anotācija.  

Publicēts: 10.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība" un tā anotācija.  

Publicēts: 04.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības pārtikā lietojamam sālim un tā marķējumam un jodētā sāls izplatīšanas kārtība” un tā anotācija...

Publicēts: 29.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācību kārtība pārtikas higiēnas jomā" un tā anotācija.  

Publicēts: 28.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam un tā marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība, kādā tiek vākta un...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas...

Publicēts: 12.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma „Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi” projekts un...

Publicēts: 07.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.548 „Zirgu pārraudzības un zirgu...

Publicēts: 14.04.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.04.2015