Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 31.05.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.580 „Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes...

Publicēts: 27.05.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku...

Publicēts: 13.05.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr. 296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos...

Publicēts: 12.05.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 „Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un...

Publicēts: 12.05.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts:„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas...

Publicēts: 11.05.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 400 „Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no...

Publicēts: 10.05.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikuma projekts:„Kārtība, kādā novietnēm piešķir skrepi riska statusu"  un tā anotācija.  

Publicēts: 29.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 29.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūras saimniecībām...

Publicēts: 29.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu...

Publicēts: 21.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas...

Publicēts: 21.04.2016