Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.519 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts...

Publicēts: 14.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr.99 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta...

Publicēts: 14.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi MK 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un...

Publicēts: 06.04.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” un tā anotācija.  

Publicēts: 17.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās...

Publicēts: 17.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1204 „Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites...

Publicēts: 15.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības...

Publicēts: 15.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26.marta noteikumos Nr.159 „Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu”” un tā...

Publicēts: 10.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības...

Publicēts: 10.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.623 „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes,...

Publicēts: 09.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministra kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 864 „Noteikumi par references laboratorijas statusa...

Publicēts: 07.03.2016