Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības...

Publicēts: 10.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.623 „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes,...

Publicēts: 09.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministra kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 864 „Noteikumi par references laboratorijas statusa...

Publicēts: 07.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas,...

Publicēts: 02.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas,...

Publicēts: 01.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”” un...

Publicēts: 26.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījums MK 2014.gada 23. decembra noteikumos Nr.808 „Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu...

Publicēts: 25.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 25.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījumi MK 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.447 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas...

Publicēts: 25.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””...

Publicēts: 18.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un...

Publicēts: 10.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” un tā...

Publicēts: 10.02.2016