Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un...

Publicēts: 04.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 04.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabienta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto...

Publicēts: 03.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm” un tā anotācija.

Publicēts: 26.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” tā anotācija.  

Publicēts: 25.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par Eiropas...

Publicēts: 25.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 25.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu...

Publicēts: 24.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai...

Publicēts: 23.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par valsts atbalstu...

Publicēts: 22.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumos Nr. 266 “Lauksaimniecības datu centra...

Publicēts: 22.02.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses...

Publicēts: 18.02.2021