Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas,...

Publicēts: 01.03.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”” un...

Publicēts: 26.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījums MK 2014.gada 23. decembra noteikumos Nr.808 „Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu...

Publicēts: 25.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 25.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījumi MK 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.447 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas...

Publicēts: 25.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””...

Publicēts: 18.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un...

Publicēts: 10.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” un tā...

Publicēts: 10.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr. 582„Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu...

Publicēts: 10.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi” un tā anotācija.  

Publicēts: 04.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9. decembra noteikumos Nr.753 „Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu...

Publicēts: 04.02.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr.421 „Medību noteikumi"" un tā anotācija.

Publicēts: 04.02.2016