Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas...

Publicēts: 29.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.01.2016
Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta...

Publicēts: 21.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Meliorācijas likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 21.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi MK 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības...

Publicēts: 14.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījums ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 13.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 07.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 “Latvijas augu šķirņu kataloga...

Publicēts: 07.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 “Augu šķirnes saimniecisko īpašību...

Publicēts: 07.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 06.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikuma projekts „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli,...

Publicēts: 06.01.2016
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikumu projekts „ Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu informācijas un veicināšanas...

Publicēts: 18.12.2015