Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti likumprojekts „Likumprojekts „ Līgums starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi,...

Publicēts: 14.12.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta  2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr.405 „Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu...

Publicēts: 03.12.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā” un tā anotācija.

Publicēts: 03.12.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „MK noteikumu projekts „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt plūdu...

Publicēts: 26.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par neapbūvēta valsts zemesgabala „Cūkusilu meža masīvs” Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas un zemesgabala „...

Publicēts: 26.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 „Veterināro zāļu reģistrēšanas...

Publicēts: 26.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2017

Publicēts: 13.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku,...

Publicēts: 12.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Inovācija"” un tā anotācija.  

Publicēts: 06.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu uzlabošana jūras vides...

Publicēts: 05.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 „Kārtība, kādā izsniedz un anulē...

Publicēts: 03.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas flotes modernizācija"” un...

Publicēts: 29.10.2015