Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījums Medību likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 06.08.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 30.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskajai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību...

Publicēts: 23.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 20.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „...

Publicēts: 09.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Noteikumi par uztura bagātinātājiem” un tā anotācija.  

Publicēts: 09.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā...

Publicēts: 09.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par atvasinātu publisku personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas...

Publicēts: 08.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Prasības ābolu un bumbieru sidram un tā marķējumam"un tā anotācija.  

Publicēts: 08.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Prasības kakao un šokolādes produktiem un to marķējumam"un tā anotācija.  

Publicēts: 08.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu...

Publicēts: 03.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma...

Publicēts: 01.07.2015