Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

 Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikuma projekts: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” un tā...

Publicēts: 24.09.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 23.09.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” un tā anotācija.  

Publicēts: 15.09.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu  tirdzniecības noteikumi" un tā anotācija.  

Publicēts: 10.09.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības dažādu veidu cukuriem"un tā anotācija.  

Publicēts: 10.09.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts „Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas un tirgus...

Publicēts: 04.09.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts informatīvais ziņojums "Par Ministru konferencēm par meža aizsardzību Eiropā, Madridē 2015.gada 20.-21. oktobrī" un tā anotācija.  

Publicēts: 03.09.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība" un tā anotācija.  

Publicēts: 27.08.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Noteikumi par uztura bagātinātājiem” un tā anotācija.  

Publicēts: 25.08.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības” un tā anotācija...

Publicēts: 25.08.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru 2009.gada 29.septembra noteikumi Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu...

Publicēts: 19.08.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 06.08.2015