Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas...

Publicēts: 26.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 16.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par...

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” un tā anotācija.  

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 „ Trušu un kažokzvēru pārraudzības...

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās...

Publicēts: 10.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides,...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.251 „Slimības Maedi-Visna uzraudzības,...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Produktīvi ieguldījumi...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta rīkojuma „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība””...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Prasības zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētai pārtikai un tās marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 27.02.2015