Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Inovācija"” un tā anotācija.  

Publicēts: 06.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu uzlabošana jūras vides...

Publicēts: 05.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 „Kārtība, kādā izsniedz un anulē...

Publicēts: 03.11.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas flotes modernizācija"” un...

Publicēts: 29.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par...

Publicēts: 29.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas...

Publicēts: 29.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „...

Publicēts: 23.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.122 „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo...

Publicēts: 22.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbību...

Publicēts: 22.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts “Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas noteikumi” un tā anotācija.  

Publicēts: 15.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikuma projekts:„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1145 „Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas...

Publicēts: 06.10.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikuma projekts:„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un...

Publicēts: 02.10.2015