Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskajai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību...

Publicēts: 23.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 20.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „...

Publicēts: 09.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Noteikumi par uztura bagātinātājiem” un tā anotācija.  

Publicēts: 09.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā...

Publicēts: 09.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par atvasinātu publisku personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas...

Publicēts: 08.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Prasības ābolu un bumbieru sidram un tā marķējumam"un tā anotācija.  

Publicēts: 08.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Prasības kakao un šokolādes produktiem un to marķējumam"un tā anotācija.  

Publicēts: 08.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu...

Publicēts: 03.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma...

Publicēts: 01.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi” un tā anotācija.  

Publicēts: 01.07.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumos Nr.624 „Pārtikas nozares padomes nolikums””...

Publicēts: 25.06.2015