Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Prasības svaigiem augļiem un dārzeņiem un to marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 18.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju...

Publicēts: 18.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Tirdzniecības pasākumi”" un tā...

Publicēts: 12.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 245 "Zemkopības ministrijas nolikums"...

Publicēts: 11.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības dehidrētiem piena produktiem un to marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 11.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un...

Publicēts: 10.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei” un tā anotācija.  

Publicēts: 10.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība" un tā anotācija.  

Publicēts: 04.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības pārtikā lietojamam sālim un tā marķējumam un jodētā sāls izplatīšanas kārtība” un tā anotācija...

Publicēts: 29.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācību kārtība pārtikas higiēnas jomā" un tā anotācija.  

Publicēts: 28.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam un tā marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu...

Publicēts: 14.05.2015