Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam un tā marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība, kādā tiek vākta un...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas...

Publicēts: 12.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma „Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi” projekts un...

Publicēts: 07.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.548 „Zirgu pārraudzības un zirgu...

Publicēts: 14.04.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.04.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka...

Publicēts: 31.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Īpašās prasības diētiskajai pārtikai” un tā anotācija.  

Publicēts: 26.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas...

Publicēts: 26.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās marķējumam” un tā anotācija. ...

Publicēts: 26.03.2015