Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 „Valsts tehniskās uzraudzības...

Publicēts: 05.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam", pielikumus.  

Publicēts: 05.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 „Pārtikas un veterinārā dienesta...

Publicēts: 23.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi  Ministru kabineta 2011. gada 11.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes...

Publicēts: 23.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" un tā anotācija.  

Publicēts: 23.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā „Datu vākšana”" un tā anotācija.  

Publicēts: 16.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības...

Publicēts: 16.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra...

Publicēts: 15.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un...

Publicēts: 15.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā “Uzglabāšanas atbalsts”" un tā anotācija. ...

Publicēts: 10.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 „Kārtība, kādā veic to infekcijas...

Publicēts: 06.10.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 24.09.2014