Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un...

Publicēts: 22.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas...

Publicēts: 17.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi” un tā anotācija.  

Publicēts: 10.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība...

Publicēts: 03.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums” un tā anotācija.  

Publicēts: 03.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo...

Publicēts: 02.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts “Grozījums Zvejniecības likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 01.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 21.08.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku...

Publicēts: 13.08.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 05.08.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” un tā anotācija.  

Publicēts: 22.07.2020