ES aktualitātes

ES aktualitātes

 

2019.gada 5.jūnijā  pieņemta  Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2019/1009  ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003. 

Regula aptver visus ES mēslošanas līdzekļus, piemēram,  neorganiskos mēslošanas līdzekļus, organiskos mēslošanas līdzekļus, augu augšanas substrātus,   augsnes ielabotājus,  augu biostimulatorus u.c. 

 
Katrai mēslošanas līdzekļu  kategorijai ir noteikti deklarējamie kvalitātes rādītāji, piemēram, minimālais barības vielu daudzums, nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamais daudzums un makroskopiskie piemaisījumi. 

 
Noteiktas ES mēslošanas līdzekļu komponentmateriālu kategorijas.  

 
Tāpat regulā noteiktas marķēšanas prasības un mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūra. 

Regulu sāks piemērot ar 2022.gada 16.jūliju.