Zinātne

Zinātniskās institūcijas

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Adrese: Lielā iela 2, LV-3001, Jelgava
Rektore Irina Pilvere, studiju prorektors Aigars Laizāns, zinātņu prorektore Irina Arhipova

 

LLU atvasinātās publiskās personas:

"Agroresursu un ekonomikas institūts"
Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126

Direktore Ineta Stabulniece

 

“Dārzkopības institūts”
Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles novads., LV-3701

Direktore Inese Ebele

 

 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Adrese: Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169
Kontaktinformācija: 67942555, fakss: 67901359, inst@silava.lv
Institūta direktors Jurģis Jansons

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Juridiskā adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Kontaktinformācija: 67620526, fakss 67620434, bior@bior.lv
Institūta direktors Aivars Bērziņš

 

S/o “Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija”

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Tālr. 67223448, mob. 29215144
Prezidente Baiba Rivža