Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)2021.gadā

Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)2021.gadā

Egļu astoņzobu mizgrauzis (turpmāk - mizgrauzis) uzskatāms par vienu no visbīstamākajiem meža kaitēkļiem Latvijā.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju Latvijā 2019.gadā un situāciju Eiropā kopumā, Zemkopības ministrija izveidoja speciālistu darba grupu, un izstrādāja rīcības plānu egļu audžu aizsardzībai pret mizgraužu radītiem bojājumiem 2020.gadā, jo tika prognozēts, ka notiks mizgrauža masu savairošanās.

 

Pretēji prognozētajam, 2020. gada pavasarī egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) vaboļu lidošana aktivitāte vidēji Latvijā, salīdzinot ar 2019.gadu, strauji samazinājās. Veicot svaigi invadēto egļu uzskaiti, intensīvākie mizgraužu bojājumi tika novēroti Vidzemes centrālajā daļā un Zemgalē. Vairāk svaigi kaltušo egļu konstatētēja audzēs, kurās egļu astoņzobu mizgrauzis savairojās pēc plūdiem 2017. gadā Lubānas apkārtnē un Gaujas Nacionālā parka teritorijā Cēsu apkārtnē. Lai gan aizvadītajā gadā Latvijā egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās nebija tik masveidīga, kā tika gaidīts, tas nenozīmē, ka šogad var samazināt uzmanību, jo nav iespējams prognozēt šī kaitēkļa savairošanās intensitāti, kas atkarīga no laika apstākļiem. Tādēļ Zemkopības ministrijas izveidotā darba grupa precizēja rīcības plānu egļu audžu aizsardzībai 2021.gadā.

 

Zemkopības ministrija aicina rīcības plāna izpildē iesaistītās institūcijas, meža īpašniekus un apsaimniekotājus rīkoties atbilstoši plānā “Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)2021.gadā”,  ietvertajiem pasākumiem, lai efektīvi apkarotu šo kaitēkli un aizsargātu egļu audzes pret tā radītajiem bojājumiem. 

 

Konstatējot mizgrauža bojājumus, lūdzam sniegt informāciju Valsts meža dienesta darbiniekiem. 

 

 

  • Publicēts:
    07.06.2021

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā