Zemkopības ministrija izsludina konkursus valsts atbalstam meža nozares attīstībai

Meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas projektiem: 

1. “Pasākuma “Meža dienas 2022” norises nodrošināšanai”; 

2. “Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam”; 

3. “Skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam “Konkurss “Mežs Latvijas izaugsmei””; 

4. “Bukleta “Meža nozare skaitļos un faktos” izdošanai”. 

  

Meža nozares zinātniskās izpētes projektam: 

1. “Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā”; 

2. “Klimata scenāriju sociālekonomiskās ietekmes aprēķini”; 

3. “Atbalsts Latvijas meža nozares interešu pamatojumam Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai”. 

  

Projekta iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981 (tālr. 67027204). 

  

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 10 darbdienas no konkursa izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

  

Iesnieguma veidlapa, darba uzdevumi un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā.

  • Publicēts:
    27.06.2022

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā