Meža dienas 2013

Šogad Meža dienām 85.gadskārta!

Meža dienu 2013 moto: „Kopā nākotnes mežam!”, līdz ar to šogad Meža dienu pamatmērķis ir meža īpašnieku kooperācijas idejas popularizēšana Latvijā. Centrālais pasākums notiks Alsungas novadā, uzverot vairākus notikumus pagājušā gada laikā, kas ir veicinājuši meža īpašnieku kooperācijas attīstību. Alsungas apkārtnē dzīvojošie meža īpašnieki ir pirmie, kas atjaunojuši meža īpašnieku kooperācijas kustību, nodibinot meža īpašnieku kooperatīvu „Mežsaimnieks”. Meža dienu pasākuma laikā mežiniekiem kopīgi ar lauksaimnieku kooperatīvu pārstāvjiem iestādīt simbolisku kooperācijas bērzu birzi. Tādējādi simboliski apliecinot, ka Latvija un meža nozare var būt stipra tikai kopīgā sadarbībā.

Kā ik gadus Meža dienu ideju realizēšanu atbalsta arī Meža attīstības fonds, konkursā par Meža dienu norisi savas idejas kā padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu iesniegušas vairāk nekā 40 pašvaldības.

Meža dienu ietvaros visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta padarīt Latviju skaistāku ar koku stādījumiem, labiekārtojot un radot jaunas atpūtas vietas mežā, kā arī pievēršot lielāku uzmanību koksnes plašākai izmantošanai ēku būvniecībā, interjerā vai savas sētas labiekārtošanā.

Meža dienu pasākumus organizē valsts un pašvaldību iestādes, nozares uzņēmumi, meža īpašnieki u.c.

Meža dienu patrons ir Latvijas Valsts Prezidents Andris Bērziņš.

Ar Meža dienu 2013 kalendāru var iepazīties Zemkopības ministrijas mājaslapā.