Meža dienas 2015

Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

 

Meža dienu centrālais pasākums notiks š.g.29.maijā Ozolnieku novadā veidojot birzi, sadarbībā Zemkopības ministrijai ar LLU MF, Meža pētīšanas staciju (Latvijas Mežzinātnes institūta „Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes dibināta publiska aģentūra), Latvijas Pašvaldību savienību, Jelgavas pilsētas domi, Ozolnieku novada pašvaldību u.c.