Meža konsultatīvā padome

Meža konsultatīvā padome (MKP) ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt līdzsvarotas meža nozares politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, tās darbību nosaka 2012.gada 3.jūlija MK noteikumi Nr.473 „Meža konsultatīvās padomes nolikums”.

 

MKP sastāvā ir privāto un publisko (valsts un pašvaldību) mežu īpašnieku un pārvaldītāju, kokrūpniecības, meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju, meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju, vides un dabas aizsardzības, kā arī darba ņēmēju interešu grupu pārstāvji.

 

Padomes darbā ar padomdevēja tiesībām piedalās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava”, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta, Ogres Valsts tehnikuma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Valsts meža dienesta. Padomes priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs. Padomes sekretariāta funkcijas veic Zemkopības ministrijas Meža departaments.