Konference "Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados"

2011.gada 25. februārī Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopīgi rīkotajā konferencē „Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados” tās dalībnieki tika iepazīstināti ar meža nozares attīstību Latvijā kopš neatkarības atgūšanas brīža, sniedzot ieskatu meža sociālajos, ekonomiskajos un ekoloģiskajos aspektos un to mijiedarbībā. Meža nozares nākotnes izaicinājumi prasa sabalansēt mežsaimnieku, ekonomistu, vides speciālistu un kokrūpnieku prioritātes, tāpēc konferencē īpaši tika uzsvērta ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas rādītāju analīze.

Tika prezentēts ziņojums par Latvijas meža nozares attīstības dinamiku un rezultātiem pēdējos 20 gados, ko Zemkopības ministrija izstrādājusi sadarbībā ar partneriem atbilstoši starptautiskajai metodikai un Latvijas meža nozares specifikai. Konferences dalībniekiem tika sniegta iespēja  plašāk iepazīties ar ekspertu vērtējumu par meža nozares ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem faktoriem.               

„Latvijas meža nozare kā vienots veselums ir un būs būtiska Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, tā dod darbu un iztiku Latvijas iedzīvotajiem un mājvietu daudzveidīgai florai un faunai tagad un dos arī nākotnē,” uzsverot tēmas aktualitāti, norādīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Konferences prezentācijas un materiāli:

Meža nozares attīstība 1990.-2010. (Arvīds Ozols, ZM Meža departamenta direktors)

Meža nozare un Latvijas iedzīvotāju labklājība iepriekšējos un nākamajos 20 gados (Pēteris Strautiņš, DnB NORD Banka)

Dabas aizsardzības aspekti (Daiga Vilkaste, VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktore)

Meža resursi, mežsaimniecība (Dagnis Dubrovskis, LLU Meža fakultātes dekāns, asoc. profesors)

Sasniegtais kokrūpniecības jomā (Kristaps Klauss, biedrība "Latvijas kokrūpniecības federācija" izpilddirektors)

Meža nozares attīstība 1990.-2010.

Konferences programma