Meža nozares izvērtējums

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 2011.gadā veica meža nozares (mežsaimniecības un kokrūpniecības) 20 gadu attīstības izvērtējumu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības aspektus:

"Meža nozares attīstības izvērtējums".

Ministru kabineta 2013.gada 7.maija noteikumi Nr.248 „Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība” paredz regulāru meža apsaimniekošanas ilgtspējas novērtējuma veikšanu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības aspektus. Turpmāk novērtējums veicams reizi piecos gados, sākot ar 2014.gadu.