Baltijas jūras reģiona dienas kārtība 21.gadsimtam (Baltija 21)

“Baltija 21’’ ir rīcības programma sadarbības realizācijai ilgtspējīgas attīstības jomā Baltijas jūras valstu reģionā, kuru veido 11 valstis - Dānija, Somija, Vācija, Norvēģija, Polija, Krievija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Islande. Kā sadarbības partneris ir arī Eiropas Komisija. Baltija 21 ir iesaistītas arī starptautiskās finanšu institūcijas, biznesa asociācijas, reģionālās sadarbības organizācijas, vides nevalstiskās organizācijas un pašvaldības.

“Baltija 21” pamatuzdevums ir sasniegt ilgtspējīgu attīstību reģionā 30 gadu perspektīvā.

Ir trīs “Baltija 21” ilgtspējīgas attīstības pamatvirzieni: vide, sociālā un ekonomiskā attīstība, kas balstās uz septiņiem īpaši svarīgiem šī reģiona ekonomiskiem sektoriem: enerģētika, lauksaimniecība, mežsaimniecība, rūpniecība, tūrisms, transports un zvejniecība. Izglītība un teritorijas plānošana ir svarīgi papildus sektori šo mērķu sasniegšanai.

1996. gadā Baltijas jūras valstu ministru prezidenti, piedaloties arī Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas prezidentiem, nolēma, ka jāpieņem Baltijas jūras valstu ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs. – “Baltija 21”. Jūnijā to apstiprināja reģiona valstu ārlietu ministri, bet tehnisko darba uzdevumu izstrādāja vides ministri rudenī.

“Baltija 21” Meža sektors veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Baltijas jūras reģionā. Katru gadu notiek Meža sektora sanāksmes, kas ir koordinācijas un vadības struktūra. Pirmā sanāksme tika noturēta kā mežsaimniecības seminārs 1997. gadā Helsinkos. Šobrīd sektoru vada Zviedrija un Latvija, kuru uzdevums ir iniciēt, koordinēt un ziņot par sektora darba programmas īstenošanu.