Eiropas Meža institūts (EFI)

 European Forest Institute (EFI)
Eiropas Meža institūta uzdevumi ir:

veicināt, vadīt un sadarboties meža, mežsaimniecības un meža produktu izpētē Vis-Eiropas līmenī;
darīt zināmus pētījuma rezultātus visām ieinteresētajām pusēm, īpaši politikas formulēšanas un ieviešanas jomā, lai veicinātu Eiropas mežu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
 
Lai sasniegtu šos mērķus institūts:


nodrošina ar būtisku informāciju, lai Eiropas valstis varētu veidot politiku un pieņemt lēmumus attiecībā uz mežu un meža rūpniecības nozari;
vada pētījumus iepriekš minētajās jomās;
izstrādā izpētes metodes;
apkopo un saglabā datus par Eiropas mežiem;
organizē un piedalās zinātniskajās sanāksmēs;
organizē un piedalās meža izpētes apmācībās;
publicē un izplata savus darbus un pētījumu rezultātus.

Pētījumu un attīstības prioritātes:

meža ekoloģija un apsaimniekošana;
meža produktu tirgi un sociālā ekonomika;
politikas analīze;
meža resursi un informācija.

Biedri:
Pašlaik EFI ir 128 biedru organizācijas no 35 valstīm.