Eiropas Savienības Padomes Mežsaimniecības darba grupa

Working Party on Forestry of the European Union

         ES Padomes Mežsaimniecības darba grupu ir izveidojusi Pastāvīgo pārstāvju komiteja (Coreper). Minētā darba grupa ir fiksēta dokumenta 9949/1/03/ Rev 1 sarakstā ar kodu F10.
Jautājumi, kuri tiek skatīti Mežsaimniecības darba grupā:

Meža likumdošanas aktu īstenošana, pārvaldība un tirdzniecība (FLEGT);
Apvienoto Nāciju Organizācijas Mežu foruma (UNFF) aktuālie jautājumi;
ITTO aktuālie jautājumi.