Starptautiskais mežsaimniecības izpētes centrs (CIFOR)

The Center for International Forestry Research (CIFOR)

Starptautiskais mežsaimniecības izpētes centrs (CIFOR) tika izveidots CGIAR (konsultatīvā grupa par starptautiskajiem lauksaimniecības pētījumiem) sistēmas ietvaros, atbildot par globāliem jautājumiem – par meža zaudējumu un degradācijas sociālajām, vides aizsardzības un ekonomiskajām sekām. Organizācijā līdzdarbojas vadošās institūcijas un/vai personas no attīstības un industrializētās pasaules. Šīs līdzdalības būtību un ilgumu nosaka radušās specifiskās izpētes problēmas. Pētījumu dienas kārtību tiek pastāvīgi izskatīta un mainīta, ja CIFOR dalībnieki saskata jaunas iespējas un problēmas.
CIFOR uzdevums ir veicināt ilgstošu tautas labklājību attīstības valstīs, īpaši tropu zemēs, ar kopīgiem sadarbības un praktiskiem pētījumu un ar tiem saistītiem pasākumiem meža sistēmās un mežsaimniecībā, kā arī panākt, veicinot atbilstošu jaunu tehnoloģiju ieviešanu un pārņemot sociālo organizāciju jaunās metodes valsts attīstībai.

Mērķi:

zinātniskā pamata pilnveidošana sabalansētai meža un meža zemju apsaimniekošanai;
politikas un tehnoloģiju attīstīšana meža produktu un pakalpojumu ilgtspējīgai izmantošanai un apsaimniekošanai;
pētījumu nacionālās kapacitātes stiprināšana, atbalstot politikas un tehnoloģiju attīstību, kas veicinātu optimālu meža un meža zemju izmantošanu.