ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Eiropas Mežsaimniecības komisija

Food and Agriculture Organization of the United Nations

European Forestry Commission (UN FAO EFC)

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Eiropas Mežsaimniecības komisija (EMK) ir viena no sešām ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (ANO FAO) reģionālajām mežsaimniecības komisijām. Citas mežsaimniecības komisijas strādā ar tādiem reģioniem kā Āfrika, Āzija, Latīņamerika un Karības, Tuvie Austrumi un Ziemeļamerika. EMK izveidoja FAO konference 1947.gadā. Komisija organizē Eiropas reģiona valstīm forumu par politikas praksi, kur tiek izdiskutēti meža nozares jautājumi. Ņemot vērā reģionālo pieredzi, EMK ir arī padomdevējs FAO mežsaimniecības programmai.


EMK un citu FAO mežsaimniecības komisiju uzdevumi ir:
  • sniegt konsultācijas, formulējot meža politiku, kā arī pārbaudīt un koordinēt tās ieviešanu reģionālajā līmenī;
  • apmainīties ar informāciju caur īpašām struktūrvienībām;
  • sniegt padomu par piemērotāko praksi un rīcību, uzmanību pievēršot tehniskām problēmām;
  • sagatavot atbilstošas rekomendācijas attiecībā uz iepriekšminēto (FAO Konferences rezolūcija Nr. 27/59, Konstitūcijas VI paragrāfs).