Valstu programmu tīklu veidošana un integrācija koksnes un inženierzinātņu jomā meža nozares pievienotās vērtības ķēdē (Wood Wisdom Net2)

Networking and integration of National Programmes in the Area of Wood material Science and Engineering in the Forest-Based Values chains
 

Projekta mērķis:

Padziļināt, paplašināt un stiprināt esošo starptautisko (mežsaimniecības sektora iesaistīto zinātnisko organizāciju, ražotāju un finansējošo institūciju) sadarbību un tās struktūras, piesaistot jaunas partnervalstu organizācijas un lai pilnveidotu projekta kopējās aktivitātes, īstenojot transnacionālās programmas Eiropas Savienībā un ārpus tās esošajās valstīs.

Projekta ilgums ir 36 mēneši, projekta koordinators ir Somijas Tehnoloģijas un Inovācijas Finansējuma Aģentūra (The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation), Latviju projektā pārstāv Zemkopības ministrija un Latvijas Zinātņu akadēmija.

Projektā piedalās 12 valstis – Somija, Vācija, Norvēģija, Zviedrija, Francija, Īrija, Slovēnija, Ungārija, Turcija, Spānija, Itālija un Latvija.