Medību saimniecības attīstības fonda atbalstītie projekti

 

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanu 2020. gadam.

 

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanu 2018. gadam 

 

2015. gads

Nr. p. k. Projekts Iesniedzējs Noslēguma pārskats Noslēguma finanšu pārskats
1.

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

Mednieku aptaujas forma (PDF, rediģējamā formātā)

Aptaujas aizpildīšanas instrukcija

     

2014. gads

Nr. p. k. Projekts Iesniedzējs Noslēguma pārskats Noslēguma finanšu pārskats
1. Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” Straupes mednieku un makšķernieku biedrība
"Mārkulīči"
šeit  
2. „Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo
medību trofeju izstāžu organizēšanai”
LVMI „Silava” šeit  
3. Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populācijas lielums Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ’’Silava’’ šeit  
4. Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” šeit  
5. Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens
2014” ietvaros
Latvijas Mednieku asociācija šeit  
6. Raidījums “Uz Meža Takas” SIA”Explore Latvija” šeit  
7. Mednieku - medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes
medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību
suņu piedalīšanos
LMKA (Biedrība „Latvijas Mednieku kinoloģiskā
apvienība”)
šeit  
8. „Latviešu mednieku interešu pārstāvniecība
starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās”
Latvijas Mednieku asociācija šeit  
9. „Mednieku izglītošana un medību popularizēšana” Latvijas Mednieku asociācija šeit  
10. Būt Medniekam SIA DK Media šeit  
11. Mednieku izglītošana as „Lauku Avīze” preses izdevumos un interneta
portālā
AS „ Lauku Avīze” šeit  
12. Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC (Starptautiskā
medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja) un
līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā
Biedrība „Latvijas Mednieku savienība” šeit  
13. Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju
blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums
Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava” šeit  
14. Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes
Bioloģijas institūts”
šeit  
15. Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību
saimniecībā aktuālām tēmām tulkošana un publicēšana
žurnālā "MMD"
SIA "Dumpis" šeit  
16. Informatīvi izglītojošais bloks Medniekiem.lv TV
2014
Biedrība Medniekiem.lv šeit  
17. Medniecības „Gada Balvas” izveide Biedrība „Latvijas Mednieku savienība” šeit  
18. Medību vadītāju kvalifikācijas celšana un
mednieku izglītošana
Biedrība „Latvijas Mednieku savienība” šeit  

Nomedīto ūdensputnu reģistrācijas veidlapas:

veidlapa: Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

aizpildīšanas paraugs


Izveidots raidījumu cikls "Būt medniekam!": reklāmas materiāls; raidījumu arhīvs (youtube.com); sekot raidījumu ciklam: twitter, facebook.

Raidījums tapis ar Medību saimniecības attīstības fonda finansiālu atbalstu.

2013. gads

Nr. p. k. Projekts Iesniedzējs Noslēguma pārskats Noslēguma finanšu pārskats
1. Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči” šeit šeit
2. Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“ SIA“ Explore Latvija“ šeit šeit
3. Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” šeit šeit
4. Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā Biedrība „Latvijas Mednieku savienība” šeit šeit
5. Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2013” ietvaros Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija” šeit šeit
6. Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana Biedrība „Latvijas Mednieku savienība” šeit  
7. Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija” šeit šeit
8.

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

Latvijas universitātes Bioloģijas institūts šeit šeit
9. Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo medību trofeju izstāžu organizēšanai Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” šeit  
10. Starptautiskā medību trofeju izstāde “TROPHY GRAND PRIX RĪGA 2013” Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija” šeit šeit
11. Mednieku izglītošana, seno medību rituālu un ceremoniju popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība Biedrība “Latvijas Mednieku asocoācija” šeit šeit
12. Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” šeit šeit
13. Mednieku - medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību suņu piedalīšanos Biedrība „Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība” šeit šeit
14. Sabiedrības informēšana par medību saimniecības aktualitātēm AS "Lauku avīze" šeit šeit