Pārtikas piedevas

Regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1333/2008 (2008.gada 16.decembris) par pārtikas piedevām (konsolidēts teksts): LV; EN

Komisijas Regula (ES) Nr. 59/2014 ( 2014. gada 23. janvāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz sēra dioksīda – sulfītu (E 220–228) lietošanu aromatizētos vīnu saturošos produktos LV; EN

Komisijas Regula (ES) Nr. 1274/2013 ( 2013. gada 6. decembris ), ar ko izdara grozījumus un labojumus attiecībā uz dažām pārtikas piedevām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 LV; EN

Komisijas Regula (ES) Nr. 1152/2013 ( 2013. gada 19. novembris ), ar ko izdara labojumus ungāru valodas redakcijā Regulai (ES) Nr. 1129/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu, izveidojot Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu LV; EN

Tiešsaites elektroniskā datu bāze