Pārtikas piesārņojums

Komisijas Regula (ES) Nr. 212/2014 (2014. gada 6. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz piesārņotāja citrinīna maksimāli pieļaujamo koncentrāciju uztura bagātinātājos, kuru pamatā ir ar sarkano raugu Monascus purpureus fermentēti rīsi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014 (2014. gada 13. augusts), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē konkrētas barības un pārtikas importu no konkrētām trešām valstīm saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1152/2009

Komisijas Ieteikums (2014. gada 10. septembris) par 2- un 3-monohlorpropān-1,2-diola (2- un 3-MHPD), 2- un 3-MHPD taukskābju esteru un glicidila taukskābju esteru klātbūtnes monitorēšanu pārtikā

Komisijas Ieteikums (2014. gada 10. septembris) par labo praksi, kā novērst opija alkaloīdu klātbūtni magoņu sēklās un magoņu sēklu produktos

Komisijas Regula (ES) Nr. 1342/2014 (2014. gada 17. decembris), ar kuru groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

Komisijas Regula (EK) Nr.1881/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

Komisijas Regula (ES) Nr.1067/2013 (2013. gada 30. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr.1881/2006 attiecībā uz piesārņotāju – dioksīnu, dioksīniem līdzīgu PHD un tādu PHD, kas nav dioksīniem līdzīgi, – maksimāli pieļaujamo koncentrāciju sauszemes dzīvnieku aknās

Komisijas Regula (ES) Nr.1058/2012 (2012. gada 12. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz aflatoksīnu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju žāvētās vīģēs

Komisijas Regula (ES) Nr.594/2012 (2012. gada 5. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1881/2006 attiecībā uz piesārņotāju ohratoksīna A, dioksīniem nelīdzīgo polihlorbifenilu (PCB) un melamīna maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

Komisijas Regula (ES) Nr.1259/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr.1881/2006 attiecībā uz dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

Komisijas Regula (ES) Nr.1258/2011 (2011. gada 2. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1881/2006 attiecībā uz nitrātu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

Komisijas Regula (ES) Nr.835/2011 (2011. gada 19. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1881/2006 attiecībā uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

Komisijas Regula (EK) Nr.1126/2007 (2007. gada 28. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos attiecībā uz Fusarium toksīniem kukurūzā un kukurūzas produktos