Aizliedz ievest putnu gaļu no Honkongas un cūkgaļu no atsevišķām Vācijas Federatīvās Republikas zemēm

Pārtikas un veterinārais dienests šodien aizliedzis putnu gaļas importu no Honkongas, jo šajā valstī konstatēts putnu gripas uzliesmojums. Šāds lēmums pieņemts pēc informācijas saņemšanas no Starptautiskā Epizootiju biroja.

Vēl no Honkongas nedrīkstēs ievest savvaļas putnu gaļu, pārtikas olas, putnu gaļu saturošus gaļas produktus, ja nav nodrošināta putnu gripas vīrusa inaktivēšana, dzīvnieku barībai paredzētus mājas un savvaļas putnu izcelsmes produktus, kā arī savvaļas un mājas putnu izcelsmes patoloģisko materiālu un bioloģiskos produktus, ja nav nodrošināta vīrusa inaktivēšana.

Ja iepriekš minētie produkti tiek vesti no Honkongas, tomēr to izcelsmes valsts ir cita, papildus veterinārajam sertifikātam jābūt oficiālam veterinārārsta apliecinājumam, ka produkti nav nonākuši kontaktā ar putnu gripas ierosinātāju, savukārt, ja tiek vesti putnu gaļu saturoši produkti, savvaļas un mājas putnu izcelsmes patoloģiskais materiāls vai bioloģiskie produkti, jābūt oficiālam veterinārārsta apliecinājumam, ka ir nodrošināta putnu gripas vīrusa inaktivācija.

Vēl Pārtikas un veterinārais dienests aizliedzis dzīvu cūku importu no Vācijas Federatīvās Republikas Reinlandes – Pfalca zemes, izņemot teritorijas, kas atrodas Reinas upes austrumu krastā, no Zāras zemes teritorijām - Merciga Vāderna, Zārlui un Sanktvendele, kā arī Ziemeļreinas – Vestfālenes teritorijām – Dāleme, Blankenheima, Bādminstereifele un Eiskirchene, jo tur konstatēts klasiskais cūku mēris.

Tāpat Latvijā nedrīkstēs ievest cūkgaļu, ja tās izcelsme ir kāda no minētajām teritorijām. Līdzīgi nevarēs ievest arī cūkgaļu saturošu produkciju, ja nav nodrošināta klasiskā cūku mēra inaktivēšana, dzīvnieku barībai paredzētus mājas un savvaļas cūku izcelsmes produktus, ja nav nodrošināta vīrusa inaktivēšana. Tāpat nevarēs ievest mājas un savvaļas cūku izcelsmes patoloģisko materiālu, bioloģiskos produktus un produktus farmaceitiskai vai ķirurģiskai izmantošanai, ja nav nodrošināta vīrusa inaktivēšana.

Ja iepriekš minētie produkti tiek vesti no vīrusa skartajām teritorijām, tomēr to izcelsmes teritorija un valsts ir cita, papildus veterinārajam sertifikātam jābūt oficiālam veterinārārsta apliecinājumam, ka produkti nav nonākuši kontaktā ar klasiskā cūku mēra ierosinātāju. Savukārt, ja tiek vesta cūkgaļu saturoša produkcija, dzīvnieku barībai paredzēti mājas un savvaļas cūku izcelsmes produkti, mājas un savvaļas cūku izcelsmes patoloģiskais materiāls, bioloģiskie produkti un produkti farmaceitiskai vai ķirurģiskai izmantošanai, jābūt oficiālam veterinārārsta apliecinājumam, ka ir nodrošināta klasiskā cūku mēra vīrusa inaktivācija.

  • Publicēts:
    10.06.2002