Gaļas ievedējiem jāpārreģistrējas

Lai pārskatītu uzņēmumu tiesības nodarboties ar gaļas un gaļas produktu importu uz Latviju, Pārtikas un veterinārais dienests veiks gaļas ievedēju uzņēmumu pārreģistrāciju.

Visiem uzņēmumiem, kas šobrīd Latvijā ieved gaļu, līdz šī gada 12. jūlijam Pārtikas un veterinārajā dienestā jāiesniedz pieteikumu ar lūgumu pārreģistrēt uzņēmumu gaļas ievedēju uzņēmumu sarakstā, izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu valsts budžetā, kā arī, ja uzņēmumam nav savas noliktavas, līguma kopiju ar noliktavu (saldētavu), kur tiks glabāta ievestā produkcija un uzņēmuma (noliktavas) apsekošanas aktu, kuru izsniedz rajona Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldē.

Uzņēmumi, kuri noteiktajā laikā neveiks pārreģistrāciju, tiks svītroti no gaļas ievedēju saraksta un tie nedrīkstēs nodarboties ar gaļas importu Latvijas Republikā.

Par pārreģistrācijas nepieciešamību un veicamajām darbībām informēti visi 156 pašreiz reģistrētie uzņēmumi, kas Latvijā ieved gaļu.

  • Publicēts:
    24.05.2002