INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (02.12. – 08.12.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 4 011 importa, 240 eksporta un 2 891 tranzīta kravas.

Neļauj ievest piena produktus

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Somiju  piena produktu kravu, jo uzņēmums, no kura tie vesti, nav iekļauts atzīto eksportētājuzņēmumu sarakstā.

Tāpat Latvijā nav ielaista no Dānijas vesta zivju produktu krava, jo tās pārvadātājs nav varējis uzrādīt ievešanas atļauju.

Vēl iztrūkstošu ievešanas atļauju dēļ aizturēta medikamentu krava no Vācijas, medus krava no Lietuvas, dažādu pārtikas produktu krava no Vācijas, zivju krava no Spānijas, četras lopbarības kravas no Ukrainas, zivju krava un olbaltumvielu krava no Dānijas, kā arī dzīvnieku barības krava no Vācijas. Visas kravas pēc iztrūkstošo dokumentu uzrādīšanas, izņemot Vācijas medikamentu un Dānijas zivju kravu, Latvijā ielaistas.

PVD Sanitārā robežinspekcija nepilnīgi aizpildītu veterināro sertifikātu dēļ aizturējusi arī no Dānijas vesto minerālvielu kravu un zivju miltu kravu. Abas kravas pagaidām atrodas muitas noliktavā.

Vairāk ieved dzīvas cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam no Igaunijas, Lietuvas un Dānijas ievestas 2 238 dzīvas cūkas, kas ir par 1 093 cūkām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Vairāk ievesti arī liellopi. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 154 dzīvus liellopus, tad pagājušajā nedēļā no Lietuvas un Igaunijas ievesti 225 liellopi.

Liellopu gaļas imports pieaudzis no 45 tonnām aizpagājušajā līdz 58 tonnām pagājušajā nedēļā. Liellopu gaļa ievesta no Lietuvas.

Savukārt Latvijā brīvam apgrozījumam ievestās cūkgaļas apjoms ir samazinājies. Pagājušajā nedēļā ievestas 157 tonnas cūkgaļas, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad ieveda 252 tonnas cūkgaļas, ir par 95 tonnām mazāk. Cūkgaļa ievesta no Igaunijas, Lietuvas un Vācijas.

Tomātu imports samazinās, gurķu – pieaug

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 112 tonnas tomātu, kas ir par 39 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija. Tomāti ievesti no Nīderlandes, Spānijas un Turcijas.

Mazāk ievesti arī burkāni. Pagājušajā nedēļā Latvijā no Igaunijas un Nīderlandes ievestas 10 tonnas burkānu, kas ir par 2 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Savukārt gurķi ievesti vairāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 50 tonnas gurķu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 113 tonnas gurķu, kas ir par 63 tonnām vairāk. Gurķi ievesti no Turcijas, Igaunijas, Spānijas, Lietuvas un Nīderlandes.

Kartupeļi pagājušajā nedēļā nav ievesti.

  • Publicēts:
    11.12.2002