INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (03.06. – 09.06.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 897  importa, 232 eksporta un 1 637 tranzīta kravas.

Neļauj ievest putnu gaļu

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Vāciju 5 tonnas putnu gaļas, jo tās importētājs nav bijis iekļauts atzīto gaļas importētāju sarakstā.

Vēl robežinspektori vairākas kravas aizturējuši iztrūkstošu ievešanas atļauju dēļ. Ievešanas atļauju nav bijis saldētu mencu kravai, kas vesta no Dānijas, kafijas piena kravai, kas vesta no Zviedrijas, zivju konservu kravai, kas vesta no Lietuvas, dzīvnieku barībai no Polijas un dzīvnieku barības piedevu kravai no Austrijas. Mencas Latvijā ielaistas, pārējās kravas pagaidām atrodas muitas zonā un Latvijā bez ievešanas atļaujām ielaistas netiks.

Tāpat aizturētas 17 tonnas kartupeļu, kas vesti no Polijas, jo no tiem noņemti paraugi un nosūtīti laboratoriskajiem izmeklējumiem uz kartupeļu gredzenpuvi. Rezultāti izrādījās negatīvi un krava Latvijā ielaista.

Zemeņu imports joprojām pieaug

Pēc PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvajiem datiem pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 172 tonnas zemeņu, kas ir par 52 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā. Visvairāk – 91 tonna zemeņu ievesta no Spānijas, bet 76 tonnas no Polijas. Vēl zemenes ievestas no Beļģijas, Itālijas un Nīderlandes. 300 kilogrami ievesti arī no kaimiņvalsts Lietuvas.

Vairāk ievesti arī tomāti. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 387 tonnas tomātu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 466 tonnas, tomātu, kas ir par 79 tonnām vairāk. 213 tonnas tomātu ievestas no Spānijas, 111 tonnas no Nīderlandes un 108 tonnas no Lietuvas. Vēl tomāti ievesti no Beļģijas, Itālijas, Polijas.

Gurķi, kartupeļi un burkāni ir ievesti mazāk. Gurķu imports samazinājies no 119 tonnām aizpagājušajā līdz 107 tonnām pagājušajā nedēļā. Gurķi ievesti no Lietuvas. Kartupeļu imports samazinājies no 792 tonnām aizpagājušajā līdz 647 tonnām pagājušajā nedēļā. Tie visvairāk ievesti no Dānijas un Itālijas. Savukārt burkānu imports samazinājies no 103 tonnām aizpagājušajā līdz 50 tonnām pagājušajā nedēļā. Burkāni visvairāk ievesti no Nīderlandes, Itālijas un Francijas.

Vairāk ieved cūkgaļu un dzīvas cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 389 tonnas cūkgaļas, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija. Tas ir par 204 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 185 tonnas cūkgaļas.

Palielinājies arī dzīvo cūku imports. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 2 547 dzīvas cūkas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 2 586 cūkas, kas ir par 39 cūkām vairāk.

Vairāk ievesta arī liellopu gaļa. Pagājušajā nedēļā Latvijā ievestas 52 tonnas liellopu gaļas, kas ir par 7 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Latvijā ievesti arī 220 dzīvi liellopi, kas ir par 4 mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

  • Publicēts:
    12.06.2002