INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (04.11. – 10.11.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 535 importa, 240 eksporta un 2 801 tranzīta kravas.

Neielaiž Latvijā pienu

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Igauniju 24 tonnas nepasterizēta piena, jo Latvijā šādus produktus nav ļauts ievest.

Atpakaļ uz ASV nosūtīts medikamentu sūtījums, jo tā adresāts bijusi privātpersona, taču privātpersonas medikamentus pa pastu saņemt nedrīkst.

Vēl PVD Sanitārā robežinspekcija aizturējusi piecas Francijas piena produktu kravas, jo to veterinārais sertifikāts nav bijis angļu valodā, ASV zirgu gaļas  kravu, jo veterinārajā sertifikātā nav bijis norādīts kravas saņēmējs, Igaunijas dzīvu cūku kravu, jo veterinārajā sertifikātā norādīts nepareizs importētājs, Polijas cūkgaļas kravu, jo veterinārajā sertifikātā nav bijis pareizi norādīts tā izdošanas datums, Itālijas siera kravu, jo tās veterinārais sertifikāts bijis nepilnīgi aizpildīts, Baltkrievijas zāģmateriālu kravu, jo tās fitosanitārais sertifikāts aizpildīts nepilnīgi un Vācijas medikamentu krava, jo tai nav bijusi ievešanas atļauja. Visas šīs kravas pēc dokumentu sakārtošanas Latvijā ielaistas.

Savukārt aizturētas un pagaidām Latvijā nav ielaista Nīderlandes sieru krava, jo tās veterinārais sertifikāts aizpildīts nepilnīgi, Ungārijas dzīvnieku barības krava, jo tai nav bijusi ievešanas atļauja, Francijas dzīvnieku barības krava, jo arī tai nav bijusi ievešanas atļauja un Lietuvas saldumu krava, jo no tās noņemti paraugi un nosūtīti laboratoriskajai izmeklēšanai.

Vairāk ieved gaļu, cūkas un liellopus

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 255 tonnas cūkgaļas, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu ir par 29 tonnām vairāk, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Visvairāk – 104 tonnas cūkgaļas ievestas no Polijas un 95 tonnas no Igaunijas. Vēl cūkgaļa ievesta no Lietuvas un Vācijas.

Nedaudz vairāk ievesta arī liellopu gaļa. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 49 tonnas liellopu gaļas, tad pagājušajā nedēļā Latvijā ievestas 53 tonnas liellopu gaļas no Lietuvas.

Palielinājies arī dzīvu cūku un liellopu imports.

Pagājušajā nedēļā Latvijā no Igaunijas un Lietuvas ievestas 2 083 dzīvas cūkas, kas ir par 736 cūkām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 1 347 cūkas.

Vēl pagājušajā nedēļā no Igaunijas un Lietuvas ievesti 288 liellopi, kas ir par 198 liellopiem vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Gurķu imports samazinās, tomātu palielinās

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 34 tonnas gurķu, kas ir par 46 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 80 tonnas gurķu, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas informācija.

Gurķi ievesti no Nīderlandes, Spānijas, Igaunijas un Lietuvas.

Savukārt tomātu imports ir pieaudzis. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ievestas 111 tonnas tomātu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 134 tonnas tomātu, kas ir par 23 tonnām vairāk. Tomāti ievesti no Turcijas, Lietuvas, Nīderlandes, Spānijas un Polijas.

Vairāk ievesti arī burkāni. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 10 tonnas burkānu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 15 tonnas. Burkāni ievesti no Igaunijas un Beļģijas.

Kartupeļi pagājušajā nedēļā nav ievesti vispār.

  • Publicēts:
    13.11.2002